Home > Uncategorized > Wnioski na dofinansowanie naszych prac.

W ostatnim czasie parafia złożyła dwa wnioski na dofinansowanie planowanych prac przy kościele św. Jana w Starym Bublu.

Pierwszy wniosek dotyczący wymiany okien został złożony do MSWiA – Funduszu Kościelnego (85% kosztów całości robót). Cały czas czekamy na rozpatrzenie tego wniosku. Prosimy o modlitwę, aby nasza parafia otrzymała to dofinansowanie.

Drugi wniosek został złożony do Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, w naborze: „Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii”. Niestety już wiemy, że nasz wniosek nie został zakwalifikowany do udzielenia pomocy.

Pozostaje nam czekać na pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego w Warszawie.

Your email address will not be published.