Home > Uncategorized > Trochę historii

Dawna cerkiew unicka, pw. św. Jana Ewangelisty, wzniesiona zapewne w 1740 r., uposażona w 1749 roku przez Antoninę Kobielską. W 1840 r. gruntownie remontowana. Od 1875 r. świątynia przekształcona na świątynię prawosławną. W 1924 roku przejęta przez katolików, w 1925 przekazana na cerkiew neounicką. Kilkakrotnie nielegalnie przejmowana przez ludność prawosławną, ostatecznie 1938-44 prawosławna. 1944-46 ponownie neounicka. Od 1946 roku po likwidacji parafii neounickiej, świątynia rzymskokatolicka, kościół filialny parafii Gnojno. Po 1966 roku zniesiono przekształcenia z XIX wieku. W połowie lat 80 remont kapitalny.
O trudnej historii można przeczytać tutaj: http://www.cyrylimetody.marianie.pl/pawlow/inwentarz.html

W kościele znajduje się obraz Chrystusa Pantokratora (po 1874 r.) i obraz patrona św. Jana Ewangelisty z niezachowanego ikonostasu (ok. 1874 r.).

za: Katalog zabytków sztuki w Polsce. tom VIII, zeszyt 2, Województwo Lubelskie, Powiat Biała Podlaska; Katarzyna Kolendo-Korczakowa; Anna Oleńska; Marcin Zgliński; Instytut sztuki Polskiej akademii nauk. 2006 r.

Your email address will not be published.