Home > O co chodzi

Chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w akcji – Zbiórka dla Jana. Św. Jan Apostoł i Ewangelista to patron kościoła wzniesionego w 1740. Sto lat później przeszła gruntowny remont, natomiast w 1864 wzniesiono przy niej wolno stojącą dzwonnicę. Wskutek likwidacji unickiej diecezji chełmskiej w 1875 miejscowa parafia została włączona do eparchii chełmsko-warszawskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

W 1925 roku świątynia została przekazana parafii neounickiej. 30 czerwca tego roku wizytę w świątyni złożył biskup siedlecki Henryk Przeździecki, jeden z głównych organizatorów neounii. Mieszkańcy wsi, którzy przybyli na spotkanie z nim, negatywnie odnieśli się do projektu przybycia do wsi kapłana katolickiego obrządku wschodniego i wyrazili chęć pozostawania przy prawosławiu. W końcu lat 20. XX wieku należało do niej 70 osób, w połowie następnej dekady liczba ta spadła do 40. W dwudziestoleciu międzywojennym prawosławni ze Starego Bubla kilkakrotnie usuwali neounitów ze świątyni. W 1938 prawosławni ponownie przejęli świątynię w Starym Bublu i użytkowali ją do 1944. W wymienionym roku parafię neounicką restytuowano, lecz istniała ona tylko przez dwa lata. W 1946 świątynię przekształcono w kościół rzymskokatolicki, filię parafii w Gnojnie.

Ta świątynia jest pięknym zabytkiem architektury sakralnej, lecz ciągle wymaga nakładów finansowych. Od lat parafia starała się dbać o kaplicę i przeprowadzane były konieczne poprawki. Ostatni remont był w latach 80 XX wieku, jednak pewne rzeczy wymagają szybkiej interwencji: wymiana okien, poprawa szalunku i wymiana dachu.

Parafianie z radością, ale też z odpowiedzialnością podeszli do inicjatywy remontu. Każda rodzina zobowiązała się do regularnej comiesięcznej darowizny. Jednakże przybliżony koszt 260.000 złotych przekracza możliwości naszej parafii.

 

Dlatego prosimy Ciebie – Drogi Przyjacielu – weź udział w Zbiórce dla Jana.

 

Chcielibyśmy wymienić wszystko, co jest zniszczone i wymaga naprawy, aby XIX-wieczna świątynia odzyska swój dawny blask. Chcielibyśmy także, aby odnowiona kaplica była punktem godnym odwiedzenia na szlaku GreenVelo, który przebiega przez miejscowość Stary Bubel.

Naszych Darczyńców swoją modlitwą otaczają parafianie z Kółek Żywego Różańca, a co miesiąc w Waszej intencji jest odprawiana Msza święta.

 

Proboszcz Parafii
ks. Marcin Chudzik wraz z Parafianami