Kim jesteśmy

Jesteśmy małą wspólnotą parafialną liczącą zaledwie 484 osób przy wschodniej granicy naszej Ojczyzny. Na terenie naszej parafii znajdują się dwa zabytkowe kościoły: drewniany w Starym Bublu i murowany w Gnojnie.

We wsi Stary Bubel, należącej do parafii św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie, jest zabytkowa świątynia, zbudowana na skraju wsi kryje w sobie historię tych ziemi, a szczególnie bolesny czas likwidacji parafii grekokatolickich.

W 1740 roku wzniesiono tutaj cerkiew unicką. W 1840 roku została „pieriestrojenna” – co może oznaczać przebudowanie lub rozbudowanie. Niektórzy dodają – zmiana wyznania, choć dopiero w 1875 roku została zabrana przez prawosławnych. Ludność wyznania grekokatolickiego została pozbawiona świątyni, aż do 1925 roku, kiedy otrzymali świątynię z powrotem. Jednakże prawosławni należący do parafii w Gnojnie nie wpuścili do świątyni ani kapłanów grekokatolickich, ani wiernych i świątynia przez lata stała zamknięta. W latach 1938-44 znowu prawosławna, następne dwa lata – neounicka. Od 1946 roku jest kościołem filialnym – parafii rzymskokatolickiej w Gnojnie. W latach 80. został przeprowadzony konieczny remont świątyni, jak zaznaczył ówczesny konserwator zabytków: „ze względu na dużą wartość zabytkową obiektu oraz poważne zniszczenia”.

Dzisiaj ta zabytkowa świątynia z roku na rok pięknieje. Dzięki dotacjom państwowym, ale przede wszystkim ofiarom ludzi z całej Polski (a także z zagranicy) udało nam się wiele zrobić:

– w 2017 r. została wymieniona stolarka okienna (78 765,89 zł w tym  67 000,00 zł dotacji  z Funduszu Kościelnego);

– w 2018 r. został przeprowadzony remont konstrukcji więźby dachu i położono nowy dach miedziany (291 628,66 zł w tym 250 000,00 zł dotacji z Ministerstwa KiDN)

W latach 2020 i 2021 odbyły się prace przy zachowaniu konstrukcji ścian i remont szalunku zewnętrznego. Koszty 75 199,42 zł (w tym dotacja 60 000,00 zł z Ministerstwa KiDN) i 91 292,38 zł (w tym dotacja 70 000,00 zł z Ministerstwa KiDN). Niestety co roku otrzymywaliśmy połowę kwoty o jaką wnioskowaliśmy i wskutek inflacji nie udało nam się doprowadzić prac zewnętrznych do końca.

Remont kościoła w Starym Bublu był i jest możliwy tylko dzięki otrzymanym dotacjom. Aby zebrać potrzebny wkład własny parafianie składają swoje skromne ofiary.

W tym roku chcielibyśmy dokończyć remont strony zewnętrznej a dokładniej: remont stolarki drzwiowej, wykonanie zadaszenia i położenie szalunku na ścianie frontowej, wykonanie opaski z kamieni wokół świątyni – wszystko wg projektu zatwierdzonego przez konserwatora zabytków.

W tej chwili brakuje nam ok. 25 000,00 zł aby to uczynić. Zwracamy się o pomoc do ludzi dobrej woli, do różnych organizacji i fundacji.

Parafia w Gnojnie posiada na swoim terenie jeszcze drugą zabytkową świątynię – kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, która też powoli wymaga remontu. Przez ostatnie 3 lata składaliśmy wnioski do Ministerstwa KiDN ale nie otrzymaliśmy dofinansowania. I choć parafię zamieszkuje w tym momencie niespełna 500 osób to w miarę możliwości były przeprowadzane konieczne prace przy obu świątyniach.

Jeśli zechcielibyście Państwo nas wspomóc bylibyśmy wdzięczni za okazaną pomoc.

Państwa pomoc pomoże uchronić zabytkowy kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty przed popadaniem w ruinę, uchroni przed zapomnieniem i pozwoli zachować ten niemy świadek tych ziem dla przyszłych pokoleń.

Ks. Proboszcz wraz z Parafianami