Co zrobiliśmy do tej pory.

Dzięki dotacjom państwowym, ale przede wszystkim ofiarom ludzi z całej Polski (a także z zagranicy) do tej pory udało nam się wykonać:

  • remont stolarki okiennej (2017 r.) koszt 78 765,89 zł w tym  67 000,00 zł dotacji  z Funduszu Kościelnego);
  • remont konstrukcji więźby dachu i nowy dach miedziany 2018 r. koszt 291 628,66 zł w tym 250 000,00 zł dotacji z Ministerstwa KiDN
  • prace przy zachowaniu konstrukcji ścian i remont szalunku zewnętrznego. 2020 i 2021. Koszty 75 199,42 zł (w tym dotacja 60 000,00 zł z Ministerstwa KiDN) i 91 292,38 zł (w tym dotacja 70 000,00 zł z Ministerstwa KiDN). Niestety co roku otrzymywaliśmy połowę kwoty o jaką wnioskowaliśmy i wskutek inflacji nie udało nam się doprowadzić prac zewnętrznych do końca.

W tym roku (2023) chcielibyśmy dokończyć remont strony zewnętrznej a dokładniej: remont stolarki drzwiowej, wykonanie zadaszenia i położenie szalunku na ścianie frontowej, wykonanie opaski z kamieni wokół świątyni – wszystko wg projektu zatwierdzonego przez konserwatora zabytków.

Remont kościoła w Starym Bublu był możliwy tylko dzięki otrzymanym dotacjom, przy których wymagany jest wkład własny. Aby go zebrać parafianie składali swoje skromne ofiary, a także wiele osób z całej Polski poprzez akcję „Zbiórka dla Jana” dołączali do naszych prac i ciągle składają swoje ofiary.
Mamy możliwość skorzystania z odliczenia 1,5% na nasze prace. W poprzednich latach otrzymaliśmy:

2021 rok – 4 907,44 zł

2020 rok – 3 951,00 zł

2019 rok – 2 826,30 zł

2018 rok – 2 262,00 zł

2017 rok – 2 896,00 zł

Jesteśmy małą parafią na wschodzie Polski, którą zamieszkuje niespełna 500 osób. Na terenie parafii mamy dwa zabytkowe kościoły:

  • murowany w Gnojnie
  • drewniany w Starym Bublu

Niestety także kościół w Gnojnie potrzebuje natychmiastowego remontu (przeciekający dach, nieszczelne okna, ubytki w tynkach zewnętrznych). Do tej pory składaliśmy wnioski na remont dachu do Ministerstwa KiDN – niestety zawsze brakowało kliku pkt, aby otrzymać dofinansowanie.

Dziękujemy wszystkim naszym Dobrodziejom i Ofiarodawcom – to dzięki Wam były możliwe prace, które zostały wykonane przy kościele w Starym Bublu. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się dokończyć remont strony zewnętrznej świątyni.