Home > Uncategorized > Dziękujemy za 1%

Otrzymaliśmy  2 896 zł  jako rozliczenie wpłat z 1%. Dziękujemy, że to właśnie nam zechcieliście przekazać ten 1%.
Dziękujemy:
1.Helenie Filipczuk z Borsuk
2. Czesławowi Janczukowi z Borsuk
3. Władysławie Filipiuk z Borsuk
4. Marianowi Janczukowi z Borsuk
5. Ryszardowi Maksymiukowi z Borsuk
6. Kazimierzowi Kocowi z Borsuk
7. Genowefie Magdziak z Borsuk
8. Zofii Segeniec z Borsuk
9. Leszkowi Filipiukowi z Borsuk
10. Mariannie Maksymiuk z Borsuk
11. Łukaszowi Antoniukowi z Borsuk
12. Tadeuszowi Filipczukowi z Borsuk
13. Janowi Semeniukowi z Borsuk
14. Henryce Hryniewicz z Łosic
15. Jadwidze Janczuk z Borsuk
16. Stanisławowi Iwaniukowi z Borsuk
17. Bolesławowi Magdziakowi z Borsuk
18. Antoniemu Murawskiemu z Borsuk
19. Danucie Dunajewskiej z Łosic
20. Adeli Iwaniuk z Borsuk
21. Waldemarowi i Barbarze Hackiewicz z Sarnak
22. Janinie Wyszomierskiej z Kosowa Lackiego
23. Małgorzacie Wyszomierskiej z Kosowa Lackiego
24. Stefanii Zamorskiej z Przeworska
25. Romanowi Ruchała z Przeworska
26. Halinie Ruchała z Przeworska
27. Mariuszowi Lorencowi z Będziemyśla
28. Szymonowi Lorencowi z Będziemyśla
29. Małgorzacie i Wojciechowi Sawickim z Siemiatycz
30. Alicji Gaponowicz z Warszawy
31. Mariannie Szostek z Węgrowa
32. Anecie Babynko z Mrągowa
33. Piotrowi Lisiukowi z Gnojna
34. Leokadii Trochimiuk z Antolina
35. Halinie Hryciuk ze Starego Bubla
36. Marianowi Dąbrowskiemu z Antolina
37. Zdzisławowi i Zofii Wasiluk z Białej Podlaskiej
38. Leonidowi Matusewiczowi z Bubel Łukowiska
39. Edwardowi i Joannie Kamińskim z Konstantynowa
40. Romanowi Łyczewskiemu z Terespola
41. Elżbiecie Dąbrowskiej z Antolina
42. Elżbiecie i Dariuszowi Okseniukom z Białej Podlaskiej
43. Zofii i Leszkowi Zielińskim z Białej Podlaskiej
44. Ewie Sosnowskiej z Konstantynowa
45. Kazimierze Stawinodze z Antolina
46. Genowefie Bekisz z Gnojna
47. Henryce Miturze z Antolina
48. Mariuszowi Hryciukowi z Białej Podlaskiej
49. Zofii i Janowi Bekisz z Gnojna
50. Zofii Fila z Antolina
51. Emilii Kamińskiej z Gnojna
52. Zofii Kamińskiej ze Starego Bubla
53. Marcie Malczuk z Białej Podlaskiej
54. Bożenie Kłoczewskiej ze Starego Sławacinka
55. Marcinowi Hryciukowi ze Starego Bubla
56. Eugeniuszowi Trochimiukowi ze Starych Buczyc
57. Teresie Lipko z Białej Podlaskiej
58. Marzenie Kapłan z Witoldowa
59. Karolowi Teodorczukowi z Białej Podlaskiej
60. Stanisławie Teodorczuk z Gnojna
61. Krzysztofowi i Lidii Mosiom z Białej Podlaskiej
62. Janowi Kuchalskiemu ze Starego Bubla
63. Teresie Guz-Trochimiuk z Antolina
64. Maciejowi i Barbarze Koniecznym z Białej Podlaskiej
65. Bożenie Tymoszuk z Konstantynowa
66. Danucie Moś ze Starego Bubla
67. Małgorzacie i Zbigniewowi Mosiom z Białej Podlaskiej
68. Zofii Danieluk z Białej Podlaskiej
69. Jarosławowi i Iwonie Mosiom z Międzyrzeca Podlaskiego
70. Magdalenie Misiak z Gnojna
71. Januszowi Jemielniakowi z Białej Podlaskiej
72. Beacie Szeniawskiej z Białej Podlaskiej
73. Ewie Matusiewicz z Bubel Łukowiska
74. Stanisławowi Misiakowi z Białej Podlaskiej
75. Henryce Misiak z Białej Podlaskiej
76. Beacie Janusz z Lublina
77. Irenie i Romanowi Janczarek z Lublina
78. Romanowi i Annie Domańskim z Gołąbków
79.Tomaszowi i Agnieszce Palonka ze Skokówki
80. Marcinowi Ruchała z Krakowa

44 osoby swój 1% przekazały nam anonimowo.
Wszystkich Was ogarniamy naszą modlitwą dziękczynną!

Your email address will not be published.