Otrzymaliśmy 2 262 zł jako rozliczenie wpłat z 1%. Dziękujemy, że to właśnie nam zechcieliście przekazać ten 1%.
Dziękujemy:
1. Teresie Jakoniuk z Borsuk
2. Władysławie Filipiuk z Borsuk
3. Helenie Filipczuk z Borsuk
4. Aleksandrze Guberskiej z Sarnak
5. Piotrowi Laszukowi z Borsuk
6. Czesławowi Janczukowi z Borsuk
7. Łukaszowi Antoniukowi z Borsuk
8. Stanisławowi Iwaniukowi z Borsuk
9. Adeli Iwaniuk z Borsuk
10. Janinie Filipiuk z Borsuk
11. Tadeuszowi Mikiciukowi z Borsuk
12. Justynie Pracoń z Otwocka
13. Lidii Grylak-Mikiciuk z Borsuk
14. Pawłowi Pacheckiemu z Siedlec
15. Halinie Ruchała z Przeworska
16. Stefanii Zamorskiej z Przeworska
17. Romanowi Ruchała z Przeworska
18. Wojciechowi i Małgorzacie Sawickim z Siemiatycz
19. Alicji Gaponowicz z Warszawy
20. Anecie Babynko z Mrągowa
21. Małgorzacie i Michał Biegajło z Białej Podlaskiej
22. Stanisławowi Stawinodze z Antolina
23. Grażynie i Stanisławowi Fila z Konstantynowa
24. Marcinowi Hryciukowi ze Starego Bubla
25.Piotrowi Lisiukowi z Gnojna
26. Małgorzacie i Zbigniewowi Mosiom z Białej Podlaskiej
27. Halinie Hryciuk ze Starego Bubla
28. Jolancie Bujnik z Białej Podlaskiej
29. Katarzynie Laszuk z Białej Podlaskiej
30. Elżbiecie Gomoła z Antolina
31. Emilii Kamińskiej z Gnojna
32. Edwardowi i Joannie Kamińskim z Konstantynowa
33. Januszowi Jemielniakowi z Białej Podlaskiej
34. Danucie Moś ze Starego Bubla
35. Jarosławowi i Iwonie Mosiom z Międzyrzeca Podlaskiego
36. Zofii Danieluk z Białej Podlaskiej
37. Henryce Miturze z Antolina
38. Teresie Matusiewicz z Bubel Łukowiska
39. Zbigniewowi Miturze z Antolina
40. Romanowi i Bronisławie Łyczewskim z Terespola
41. Bogdanowi i Teresie Sobolewskim z Międzyrzeca Podlaskiego
42. Robertowi Filipek z Białej Podlaskiej
43. Zofii i Leszkowi Zielińskim z Białej Podlaskiej
44. Teresie i Waldemarowi Teodorczukom z Białej Podlaskiej
45. Genowefie Bekisz z Gnojna
46. Krzysztofowi Celińskiemu z Białej Podlaskiej
47. Adrianowi Janczukowi ze Starego Bubla
48. Zbigniewowi Gomole z Antolina
49. Markowi Janczukowi ze Starego Bubla
50. Krzysztofowi i Lidii Mosiom z Białej Podlaskiej
51. Bartoszowi Czajce z Minkowic
52. Marcinowi Ruchała z Krakowa
53. Teresie Mocek z Poznania

40 osoby swój 1% przekazały nam anonimowo.
Wszystkich Was ogarniamy naszą modlitwą dziękczynną!