Home > 2021 > luty

1% za rok podatkowy 2019!

Dziękujemy wszystkim, którzy w zeznaniach podatkowych za rok 2019 ofiarowali nam 1% swego podatku. Ogarniamy Was wszystkich naszą modlitwą dziękczynną. Wsparli nas: Pan Stanisław z Antolina Pan Zbigniew z Antolina Pani Elżbieta z Antolina Pan Zbigniew z Antolina Pani...