Home > 2020 > marzec

Dziękujemy za 1%

Otrzymaliśmy 2 262 zł jako rozliczenie wpłat z 1%. Dziękujemy, że to właśnie nam zechcieliście przekazać ten 1%. Dziękujemy: 1. Teresie Jakoniuk z Borsuk 2. Władysławie Filipiuk z Borsuk 3. Helenie Filipczuk z Borsuk 4. Aleksandrze Guberskiej z Sarnak...