Home > 2019 > wrzesień

Mamy prawie 40%

Dzięki doniesieniom różnych mediów o naszej akcji remontu kościoła w Starym Bublu wie coraz więcej osób. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się na rozgłosu naszej akcji, w tym Telewizji Polsat z Panem redaktorem Piotrem Kuśmierzakiem, a także Redakcji Warszawskiej Gazety,...