Home > 2018 > listopad

Dziękujemy za 1%

Otrzymaliśmy  2 896 zł  jako rozliczenie wpłat z 1%. Dziękujemy, że to właśnie nam zechcieliście przekazać ten 1%. Dziękujemy: 1.Helenie Filipczuk z Borsuk 2. Czesławowi Janczukowi z Borsuk 3. Władysławie Filipiuk z Borsuk 4. Marianowi Janczukowi z Borsuk 5....